İcra İflas Hukuku Avukatı

icra iflas hukuku

Borçlu kişinin borcunu zamanında ödememesi ya da hiç ödememesi durumunda, alacaklı kişinin talebi üzerine icra ve iflas müdürlükleri aracılığı ile taşınır veya taşınmaz varlıklarının tespiti yapılır ve alacağın İcra İflas Kanunu Kapsamında tahsil edilmesine İcra Hukuku denir.

İcra takipleri, mahkeme kararı ile olabileceği gibi mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacaklar için ilamlı icra takibi, mahkeme kararının olmaması durumda ise ilamsız icra takibiyle alacak tahsil edilmektedir.

İlamsız icra takipleri ise borçlu kişi ile alacaklı arasında alacağı kanıtlayan her hangi bir yazılı belge olmamasına göre de çeşitlere ayrılmaktadır. Alacaklı ile borçlunun arasında alacağı ispat eden bir belge yoksa genel haciz yoluyla ilamsız şekilde icra takibi yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu İcra İflas Avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.