Lösemi

Lösemi
Lösemi

Kan Kanseri Olarak Bilinen “Lösemi”hızlı ve yavaş seyretmesine göre akut ve kronik olarak kendi içinde ayrılan Hızlı seyreden ve daha çabuk belli olan lösemi “akut” yavaş seyirde ilerleyerek uzun yıllar gelişen lösemi ise “kronik” tir.
Akut ve kronik Lösemi de beyaz kan hücrelerinin cinsine göre;
Beyaz kan hücresi olarak bilinen lenfosit ise “lenfoblastik lösemi”
Myelosit ise “miyelogenöz lösemi” olarak adlandırılan .
Yetişkinlerde en sık görülen lösemi türleri, kronik lenfositik lösemi ve akut miyeloid lösemidir. Çocuklarda ise akut miyelojenöz lösemidir.
Löseminin iyileşme oranlarıgenelde % 80-90’ları bulmuş durumda Fakat akut myeloblastik lösemide ise tedavi başarısı yüzde 50-60 oranlarında görülmektedir..
Genel olarak Lösemi hastalığını belirli bir nedene bağlamak yanlış olmaktadır.Çünkü; Lösemi Tanısı Tam olarak neden olduğu bilinememekle birlikte bir araya gelen ve maruz kalınan bir çok faktör hastalığın tetikleyicileri arasında sayılabilmektedir… Yetişkinlerde lösemi çevresel faktörlere bağlanırken, çocuklarda daha çok genetik hasarlara bağlanır. Örneğin;
-Radyasyon Ve Türleri
-Bazı kimyasallar
-Kemoterapi tedavisi amacıyla kullanılan bazı kanser ilaçları
-Genetik problemlerden dolayı ortaya çıkan mutasyon ve down sendromu
-Sigara ve alkol kullanımı
-Kan hastalıkları ve türevleri
-Bazı vitamin eksiklikleri Örneğin; D vitamini eksikliği ve raşitizm gibi…
-Bebeklerde Ve Çocuklarda 2 yaşından sonra görülen viral enfeksiyonlar
-Ailegeçmişinde görülen kanser ve tümör hastalıkları Çocuklarda Ve Yetişkinlerde lösemiye neden olmaktadır.